ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน่าสนใจ
พระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับการศึกษา
 ...การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด“ความฉลาดรู้”คือ รู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติ ที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรจะศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบ พร้อมกันไปด้วยเสมอ คือ ต้องพิจารณา ศึกษาเรื่องนั้นๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่น เป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง... พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๓
ข่าว/บทความน่าสนใจ
สงครามระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในแอพพลิเคชั่น
บนคลาวด์ Cyber Streetwise ฉลาดอย่างเฉลียวกับ ความปลอดภัยในโลกยุคไซเบอร์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 3D printing เคล็ดไม่ลับ 5 วิธีใช้โซเชียลอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด มาดูกันกันว่า Windows 10 มีอะไรที่น่าสนใจกับ ผู้ใช้งานในประเทศไทยกันบ้าง Microsoft เปิดตัว Office 2016 ใหม่ล่าสุด ให้คุณทำได้มากกว่า ด้วยการทำงานเป็นทีมและ ปลอดภัยที่สุด Cyber Streetwise ฉลาดอย่างเฉลียวกับ ความปลอดภัยในโลกยุคไซเบอร์ Cloud Computing: เทคโนโลยีที่ก้าวหนีไม่พ้น
เว็บไซต์น่าสนใจ

Copyright © 2015 (Computer Department of Patumwan Demonstrations School) All rights reserved.